Design by DESIGNMEISJES

  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

HUISREGELS

1. Toegang uitsluitend voor personen boven de 18 jaar en voorzien van een geldig legitimatiebewijs.

Access only for people over 18 and have a valid ID.

2. Bezit, gebruik van en handel in harddrugs en alcohol is ten strengste verboden.

Ownership, use and trafficking of hard drugs and alcohol is strictly prohibited.

3. Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met het meubilair, schoenen en asbakken op de banken zijn niet toegestaan.

It should be handled carefully with the furniture, shoes and ashtrays on the banks are not allowed.

4. Consumptie is verplicht en het is verboden om zelf meegenomen consumpties te nuttigen.

Consumption is mandatory and it is forbidden to consume itself brought refreshments.

5. Alle vormen van agressie, hinderlijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

All forms of aggression, harassing or offensive behavior, discrimination and harassment are not tolerated.

Bij overtreding van één of meerdere bovenstaande huisregels kan de toegang tot de coffeeshop worden ontzegd en kan politie worden ingeschakeld.
In case of violation of one or more of the above house rules access to the coffee shop can be denied and the police can be enabled.